Rehabilitació

Serveis de rehabilitació

Cobertes

Reparació de tot tipus de cobertes tant de peça ceràmica, planes, inclinades… i solucions amb impermeabilitzacions i aïllaments.

Patis

Tancaments, sortides de fums, baixants...

Façanes

Reparació, rehabilitació i tècniques de restauració.
Sempre intentarem prioritzar l'ús dels mateixos materials que es van fer servir en la construcció inicial.

Estructures

Buscar solució a tots els problemes d'estructures i forjats (aluminosis, carbonatació, esquerdes, fisures…). Inicialment es realitza una diagnosis i a partir d'aquí una solució amb base a un projecte. Un cop iniciada la reparació tot es realitza amb equips especialitzats propis i sota un estricte control tècnic.

Restauració

Busquem recuperar la bellesa i aspecte original d'un edifici o part d'ell.

Vestíbuls i escales

Ascensors, paviments de barreres arquitectòniques...

Fonaments

Reparació de fonaments existents, ampliacons per a noves dimensions, asentaments uniformes o diferencials, desploms, degradació dels materials, drenatges...

Humitats

Busquem solucions a tots els tipus d'humitats: capilaritat, filtracions, condensació....

Eficiència energètica

Solucions per millor l'eficiència energètica a l'habitatge a partir de noves solucions constructives i nous materials.